Αποκτήστε το AnyDesk για macOS

Το AnyDesk σάς επιτρέπει να εργάζεστε από απόσταση, από όπου και αν βρίσκεστε. Χρησιμοποιήστε το AnyDesk κάθε φορά που χρειάζεστε πρόσβαση σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, είτε βρίσκεστε σε οποιοδήποτε σημείο στο γραφείο σας είτε στην άλλη πλευρά του κόσμου. Ανοίξτε το αρχείο anydesk.dmg που κατεβάσατε, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του AnyDesk και είστε έτοιμοι.

Λήψη AnyDesk
  • image-sshot-macos-main-en
    AnyDesk startscreen

4.3.0 12/10/2018

Group 5

File manager

File Manager now available on macOS.

Screenshots

Screenshots are now stored to the Desktop.

Speed Dial items

Solved loss of Speed Dial items issue.

4.2.0 13/07/2018

Group 5

Enhanced Usability

Implemented custom context menu for AnyDesk ID (claim alias, show alias/show id, copy address).

Group 5

Claim Alias now available

Implemented claim alias feature for macOS, users can now choose an alias.

Keyboard Usability

During a session, the hotkeys of macOS are disabled locally so they can be transmitted to the remote side.

Incoming file manager session refreshes.

Folder content was not refreshed on the remote side on copying files. The file manager view now refreshes automatically.

Compatibility for file manager session.

Incoming file transfer sessions did not allow to change directory to folders containing a space character.

Usability

Select and Copy using Command+C now works on the AnyDesk ID.

Keep session alive

AnyDesk now prevents macOS from going to sleep mode when there is an active session.

Request elevation improved.

Fixed an issue in the request elevation feature.

4.1.0 14/06/2018

Fixed Bug

In some cases, the installation did not work at the first attempt. This should now always succeed on the first entry of the admin password.

Fixed Bug

The clipoard did not work when connecting to macOS. The clipboard should now work in any case, including clipboard file transfer. Please click the file button at the top of the AnyDesk window in order to receive files from the clipboard on macOS.

Fixed Bug

Improved stability.

Fixed Bug

Removed the warning that the file is downloaded from the internet.

Version 4.0 11/04/2018

Group 5

Address Book

The macOS version now supports your license’s shared address books.

Group 5

Session recording and playback

Session recording and playback

Group 5

Connect to the login screen

The macOS version also runs as a service and supports connections to the login screen, full unattended access, and user switching.

Version 2.9.7 18/01/2018

CPU Compatibility Fix

Fixed a problem that made it impossible for AnyDesk to run on any other CPU than a Core-i

Version 2.9.6 18/08/2017

Remote Reboot Fix

Fixed some issues regarding the remote restart

Administrative Access Fixes

Fixed some issues regarding the elevation.

Other Changes

  • Several minor bug fixes.

Version 2.9.5 31/07/2017

Bug fixes

Fixed crash when user tried to make a new connection.