Αποκτήστε το AnyDesk για Linux

Το AnyDesk σάς επιτρέπει να εργάζεστε από απόσταση, από όπου και αν βρίσκεστε. Χρησιμοποιήστε το AnyDesk κάθε φορά που χρειάζεστε πρόσβαση σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, είτε βρίσκεστε σε οποιοδήποτε σημείο στο γραφείο σας είτε στην άλλη πλευρά του κόσμου. Αφού επιλέξετε την έκδοση Linux, χρησιμοποιήστε τον διαχειριστή πακέτων για να εγκαταστήσετε το AnyDesk ή ακολουθήστε τις οδηγίες του αρχείου README που περιλαμβάνεται.

Λήψη AnyDesk
  • image-sshot-linux-main-en
    AnyDesk startscreen

4.0.1 09/11/2018

Group 5

Bugfix release

This version contains various bugfixes.

4.0.0 14/08/2018

Group 5

Address Book

Manage your devices in a synchronized address book.

Group 5

Session comments

Leave a comment at the end of the session and access it from the my.anydesk.com portal or using our REST interface.

Group 5

Session recording and playback

You can now record your sessions and play them back later.

Group 5

New permission interface

The permission interface has been reworked, to look and feel like the Windows version.

TCP hole punching improvements

The TCP hole punching mechanism has been improved for kernel ≥ 3.9.

Systemd improvements

Fixed several bugs related to systemd.

Other Bugfixes

  • Disabled access to the action menu, when the session has not been fully established.

  • The “remember password” checkbox is now disabled, if this is prohibited by the remote side.

  • Added an error message when connecting to an unsupported display server (e.g. Wayland).

  • Fixed a session crash, when using “sudo su” in a terminal over AnyDesk.

2.9.9 30/07/2018

GUI restored

statusbar for active sessions restored.

2.9.8 26/07/2018

Global Settings fixed

Fixed a bug that spawned the global settings in a manner that passwords would be written to the wrong config file. Thus it was not possible to change the unattended PW in some cases

crash resolved

resolved issue with a crash by entering an invalid ID.

Command Line

Fixed connect via command line

Assign ID fixed

Resolved AnyDesk assigning a new ID when starting a local service after global was installed.

Settings behaviour restored

Global settings where not displayed on Linux Mint

2.9.7 17/07/2018

Improved login

Added connect to login screen feature for APT based distributions (only for X11)

Improved settings

Added privacy settings to be on-par with the Windows port.

Default paths adjusted

Changed default path of the chatlog to Documents folder. Changed default path for the screenshots to Pictures folder. Changed default path for file downloads to Downloads folder.

Added settings

Added chatlog and screenshot path settings

Choose Alias added

Added choose alias panel. The user can now choose an alias like in the Windows port.

Context menu for ID added

Added context menu to address (Copy invitation, Copy adress, claim alias, etc)

Enable global settings

Added gksu and polkit functionality to enable the global settings.

Chat behavior feature added

Added bring to top on chat option.

fixed Tree View

Fixed a bug in the TreeView that could lead to undefined behaviour.

Fixed directory issue.

Fixed reading the /proc directory for Ubuntu based distributions

Fixed config file issue

Fixed service file for Ubuntu based distributions.

file-transfer

improved file transfer

Fixed file transfer issue with files containing spaces in the filename. resolved a bug that could crash AnyDesk during a file transfer if some special characters were in the filename.

improved switch sides

Fixed an issue that prevented the switch sides feature from working.

improved stability

resolved a bug that could crash the tray icon. Fixed the settings window not updating correctly.

resolved settings problem

Fixed a bug that could crash the audio settings.

Clean up

Removed unneccessary dependencies from the debian package.

Deployment

Fixed the command line interface.

Customize AnyDesk

Resolved a bug that prevented the custom logo from beeing shown.

Resolved autostart issue

Fixed the control process not autostarting in global mode.

Major Update Release

2.9.6 14/06/2018

Terminal Server

Fixed connections to Windows Terminal Server.

Crash resolved

Fixed a problem which could lead to a crash of AnyDesk after running for several days.

Permission issue resolved

Fixed a crash when revoking control permissions.

lightweight

Improvement

Updated Logo/Design.

Version 2.9.5 14/09/2017

Fixed Concurrent AnyDesk Sessions

Fixed a problem that caused sending actions to the first session

Keyboard Fixes

Fixed some issues with the keyboard

Fixed Hotkey Transmission

Fixed transmission of hotkeys like Alt+F2 to other Linuxes

Fixed Fullscreen Session Closure

Fixed that AnyDesk was left in fullscreen mode when the session was closed

More Bugfixes

  • Several minor bugfixes

Version 2.9.4 21/07/2017

Group 5

Improved Notifications

Improved the notification mechanism of the chat so the user will get better notifications of a chat messages

Chat Window Fixes

Fixed weird behaviour of the chat window on some desktop environments (e.g. XFCE4)

File Transfer Fixes

Fixed a small issue where files were not transmitted correctly

Version 2.9.3 16/06/2017

Fixed Filetransfer Crash

Fixed a crash when using the backend filetransfer