Περισσότερες από 7.000 εταιρείες σε πάνω από 100 χώρες εμπιστεύονται το AnyDesk.

Δείτε πώς το AnyDesk βοηθάει εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο να υποστηρίζουν τους πελάτες τους, να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και να βελτιώνουν τη ροή εργασιών τους.

image-cstudy-spidercam-3
image-customer-peters
Jan Peters
CEO, Spidercam

“Our technicians work as if they were right there on the remote computer and can fine tune settings. AnyDesk has shown us that it can rise to the challenge. Performance is noticeably better than our previous solution, and everything runs smoothly.”

Read the case study
image-cstudy-fmo
image-customer-huck
Francisco Rodríguez
CIO, Flughafen Münster/Osnabrück

“TANSS is the service management solution for IT service providers. The direct display of AnyDesk remote sessions in TANSS provides technicians with a simple and efficient tool to document their work: from perfect order acceptance to invoicing. For us, AnyDesk is not only one of the top products available on the market, they also are excellent partners in the software business.”

Read the case study
image-cstudy-amedes
image-customer-placeholder
Johannes Stange
Head of Desktop Services, Amedes

“The company had grown considerably thanks to a number of acquisitions, making it more and more important for us to find a unified solution for remote maintenance. After an intensive test phase with a number of different products, we finally decided to go with AnyDesk”

Read the case study
image-cstudy-leibniz
image-customer-placeholder
Mario Dionies
IT-Security Officer, AIP

“AnyDesk is unreservedly used throughout our network for the support of our devices. Before we started using AnyDesk, user support was a very time-consuming task, a process we wanted to speed up and simplify using remote software.”

Read the case study
image-cstudy-prescreen
image-customer-placeholder
Dominik Hackl
Co Founder, Prescreen

“The most important thing in the selection process, besides easy usability, was a smooth and reliable video transfer. Nothing is more frustrating for potential customers than a frozen or laggy screen during a product presentation”

Read the case study